استانداردهای تمیزی سطح

استانداردهای تمیزی سطح

تمیزی سطح را باید به روش دیداری (عینی) مشخص نمود. بدین منظور استانداردهای معتبر با تهیه ی عکس های بسیار با کیفیت از سطوح آماده سازی شده به روش های مختلف و همچنین با درجات تمیزی سطح، این امکان را به بازرسین داده اند تا با توجه به تعریف استاندارد و مقایسه ی عکس استاندارد با سطح آماده سازی شده، مقدار درجه تمیزی سطح را مشخص نمایند.

درجات تمیزی سطح :

Hand and power tools standards (BS7079 pt A, ISO 8501, SIS 055900)

Rust grade A :

Steel surface largely covered with adherent mill scale with if any rust.

درجه زنگ زدگی آ :

سطح فولاد کاملا با لایه اکسید پوشیده شده و این لایه محکم به سطح فلز چسبیده است اما زنگ زدگی آن در صورت وجود، بسیار اندک است.

Rust grade B :

Steel surface, which has begun to rust and from which the mill scale has begun.

درجه زنگ زدگی ب :

در سطح فولاد زنگ زدگی شروع شده است و لایه ی اکسید شروع به جدا شدن نموده است. (در این درجه هم لایه اکسیدی دیده می شود و هم زنگ زدگی)

Rust grade C :

Steel surface on which the mill scale rusted away or form which it can be scraped, but with slight pitting visible under normal vision.

درجه زنگ زدگی ث :

سطح فولاد در لایه های اکسیدی دچار زنگ زدگی شده است این قسمت ها قابل جدا شدن از سطح می باشد اما مقداری حفره های ریز ایجاد شده که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده می باشد.

Rust grade D :

Steel surface on which the mill scale has rusted away and on which general pitting is visible under normal vision.

درجه زنگ زدگی د :

در سطح فولاد زنگ زدگی وجود دارد و لایه اکسیدی در اثر زنگ زدگی از بین رفته و حفره های متعددی در اکثرسطح فلز با چشم غیرمسلح قابل مشاهده می باشد.

 

درجات تمیزی سطح کاملا وابسته به شرایط اولیه ی فلز (درجه ی زنگ زدگی) می باشد. سطحی که ابتدا درجه ی زنگ زدگی    داشته بعد از تمیزی درجه ی   را دارد و با توجه به نوع آماده سازی و همچنین درجه ی تمیزی سطح به                     تبدیل می شود. حال اگر تمیزکاری به وسیله ی ابزار دستی یا قدرتی انجام شود با حروف         شروع می شود. که این مسئله در مورد درجه ی زنگ زدگی      صادق نمی باشد.

St2: Thorough hand and power tool cleaning :

When viewed without magnifition the surface shall be free from visible oil, grease and dirt and form poorly adhering mill scale rust , paint coating and foreign matter.

تمیزی کامل با ابزار دستی و یا ابزار قدرتی :

وقتی که سطح بدون بزرگ نمایی دیده می شود، باید  عاری از هر گونه روغن، چربی، آلودگی وهمچنین لایه های اکسیدی ضعیف به سطح چسبیده، زنگ زدگی ضعیف به سطح چسبیده و رنگ و مواد خارجی باشد.

St3: Very thorough hand and power tool caeaning :

When viewed without magnifition the surface shall be treated much more thoroughly to give a metallic sheen arising from the metallic sub- strate.

تمیزی خیلی کامل با استفاده از ابزار دستی و قدرتی :

وقتی که به سطح بدون بزرگ نمایی نگاه می کنیم باید نسبت به 2 همان شرایط را دارا باشد علاوه بر آن بیش تر تمیز شده باشد و درخشندگی از سطح فلز نمایان شود.

Abrasive blasting grades (BS 7079 Pt A,SIS 055900)

تمیزی سطح با استفاده از روش پاشش ساینده :

Sa1- light blast cleaning :

When viewed withour magnification, the surface shall be free from visible oil grease and dirt and from poorly adherent mill scale, rust, paint coating and foreign matter.

تمیز کاری به روش پاشش ساینده خفیف :

وقتی که بدون بزرگ نمایی به سطح نگاه می کنیم باید عاری از هر گونه روغن، چربی و آلودگی وهمچنین عاری از لایه های اکسیدی، زنگ آهن و رنگ که چسبندگی کمی به سطح دارند و عاری از هر گونه موادخارجی باشد.

Sa2- Thorough blast cleaning :

When viewed without magnification, the surface shall be free form visible oil grease and dirt and most of the mill scale, dust, paint coatings and foreign matter. Any residual contamination shall be firmly adhering.

تمیز کاری به صورت شن پاشی کامل :

هنگامی که بدون بزرگ نمایی به سطح نگاه می کنیم باید عاری از هر گونه روغن، چربی و آلودگی قابل مشاهده و کاملا عاری از لایه اکسیدی، زنگ آهن، رنگ و مواد خارجی که به سطح چسبندگی کمی دارد باشد. هر گونه باقیمانده ی آلودگی باید به طور کامل به سطح چسبیده باشد.

Sa2.1/2 – Very thorough blast cleaning :

 

 

 

 

۱ نظر

  • Mattie / ۱۳۹۶-۰۱-۰۱ در ۰۶:۵۹

    Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, yo8;7u21#&re a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back very soon.I want to encourage one to continue your great job, have a nice evening!

    پاسخ دادن