پروژه های سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی پارس زیبا

 • مخازن پالایشگاه پخش اصفهان

 • خط لوله تیران و کرون

 • مخازن پالایشگاه اصفهان ( مخازن آب )

 • مخازن و خط لوله پتروشیمی گلپایگان

 • کل ایستگاه فشار قوی گاز 1 ، 2 ،3 اصفهان

 • مخازن پالایشگاه کرمانشاه

 • اسکلت شرکت آذرآب

 • اسکلت و قطعاعات و سوله های شرکت آذرفلزان اصفهان

 • اسکت چاه نفت خام ماشهر

 • اسکلت فلزی خط لوله پتروشیمی شیراز

 • خطوط لوله کرمانشاه

 • خط لوله پتروشیمی لار شیراز

 • مخازن پالایشگاه بندرعباس

 • مخازن پخش بندرعباس

 • مخازن پالایشگاه نفت شهر کرمانشاه

 • مخازن پالایشگاه سرپل ذهاب

 • مخازن انتقال نفت نفت شهر

 • خط لوله ذوب آهن اصفهان

 • نوارهای لوله ای ذوب آهن اصفهان

 • ماشین سازی صنایع دفاع اصفهان

 • مخازن و لوله های شرکت ایستگاه گاز اصفهان

 • سوله سازی شرکت پویا اصفهان

 • مخازن تصفیه اب پالایشگاه اصفهان

 • کشتی سازی هرمز 22بندرعباس

 • شرکت ماشین سازی شهرک اشترجان اصفهان

 • سندبلاست و رنگ آمیزی رستوران جزیره 33پل اصفهان

 • سندبلاست و رنگ آمیزی مصلاه اصفهان

 • مخازن قشم

 • سندبلاست و رنگ آمیزی شرکت ارشن گاز

 • مخازن شرکت ایروترمیک

 • استراکچر شرکت آذرآب

 • سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن ماشین سازی اراک

 • سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های شرکت لاچین صنعت آذربایجان

 • مخازن شرکت شهید احمد کاظمی

 • سندبلاست باند فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

 • سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های مترو اصفهان

 • سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های مترو اصفهان / شرکت صلب سازه

 • تمیز کاری و رنگ امیزی سوله های جاسک / شرکت سیف بنا

 • سندبلاست و رنگ امیزی کنیتکس میدان گز / شهرداری گز اصفهان

 • سندبلاست و رنگ آ میزی صنعتی داخل و بیرون مخازن کروی هوایی فرودگاه شهید بهشتی – ک : شرکت مهندسی سامان مخزن جی

 • سندبلاست و رنگ آمیزی آجر دیوار ، سالن های و … گلزار شهدا نجف اباد – ک : شهرداری نجف آباد

پروژه های ساختمانی پارس زیبا

 • بنیاد مسکن اصفهان شهرستان بهارستان

 • دانشگاه صنعتی اصفهان

 • دانشگاه کوت عبدا… اهواز خوزستان

 • اداره راه و ترابری زرین شهر اصفهان

 • دانشگاه دروازه فارسان شهرکرد

 • اداره راه و ترابری شهرکرد

 • نقاشی ساختمانی دراستان اصفهان ، شهرکرد ، تهران ، خوزستان ، قم ، لرستان و …

 • نقاشی سالن های شرکت کپسول گاز سی ان جی اشترجان اصفهان

 • نقاشی ساختمانهای شرکت تصفیه گران اصفهان

 • چارچوب های ساختمان های مهر الیگودرز لرستان

 • نما بیرونی آپارتمان باسازی و رنگ آمیزی کنیتکس 200 متر /// اصفهان

 • نما بیرونی آپارتمان باسازی و رنگ آمیزی کنیتکس 850 متر /// اصفهان

 • نما داخلی و بیرونی ساختمان اداری /// سعادت اباد اصفهان

 • نما بیرونی ساختمتن اداری 170 متر /// شیخ صدوق اصفهان