انفجار شن و ماسه در جزئیات

انفجار شن و ماسه در جزئیات انفجار شن و ماسه است که شاید سیستم انفجار در نقاشی صنعتی بیشتر مورد استفاده. ذرات ساینده از شن و ماسه با یک جریان فشار بالا از هوا یا آب مخلوط شده است. مخلوط حاصل را روی یک سطح رنگ اسپری می شود. عمل شن و ماسه و فشار […]